Projecció financera i models de càlcul de l’àmbit econòmic – financer

Mesura les teves decisions

Saps com afecten les teves decisions en els recursos de la teva empresa?

Què és i per a què?

VIDEO

Vídeo presentació

VIDEO