Comencem

Utilitat vs Complexitat

 

Quan es construeix un model per simular un entorn i les seves condicions, sempre cal assumir algunes restriccions.

Els models que presenta aquesta plataforma intenten buscar un equilibri entre complexitat i resultats. Podem decantar-nos per models molt complexos que requereixin moltes dades o per uns altres amb menys requeriments però que els resultats obtinguts no perdin la seva validesa per a la presa de decisions.

A l’usuari li correspon valorar si li sembla satisfactori l’equilibri obtingut entre els dos conceptes.

De fet, l’objectiu final era apropar al major nombre de gent possible la possibilitat de disposar d’una projecció financera, que li subministrés un conjunt de dades amb la intenció de facilitar la presa de decisions en l’àmbit empresarial.

En funció dels seus coneixements li semblarà suficient disposar de les dades finals (CFF i BN) o decidirà treure partit de la resta de la informació facilitada.

Recordi que si vol evitar tornar a introduir les dades de la seva projecció la propera vegada que accedeixi, haurà de registrar-se i gravar el seu model.
Els animo a fer les seves simulacions i posar a prova la utilitat dels resultats obtinguts.